పొడవు రేఖకు కత్తిరించడం

p0

1.2019లో, అర్జెంటీనా.
కట్-టు-పొడవు, 1500x6mm.