పొడవు రేఖకు కత్తిరించడం

p0

1. 2019 లో అర్జెంటీనా.
కట్-టు-లెంగ్త్, 1500x6 మిమీ.